Rekuperator podłączony jest do systemu kanałów wentylacyjnych. Składa się z minimum dwóch wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego), filtra powietrza oraz krzyżowego wymiennika ciepła wykonanego z tworzywa sztucznego UPVC. Wymiennik stanowi „duszę” systemu umożliwiającą odzysk energii cieplną “ukrytej” w powietrzu usuwanym.

Powietrze zużyte ma temperaturę wyższą od powietrza nawiewanego (świeżego). W rekuperatorze powietrze usuwane oddaje ciepło powietrzu nawiewanemu. W tradycyjnych systemach wentylacji mechanicznej należy podgrzać nawiewane powietrze nagrzewnicą elektryczną lub wodną – co oczywiście wiąże się ze znacznym wzrostem kosztu eksploatacji takiego systemu. Zastosowanie agregatu wentylacyjnego z rekuperatorem krzyżowym pozwala na odzysk do 70 % ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz budynku. Oznacza to, że przez większą część roku wentylujemy mieszkanie unikając dopłat za dogrzewanie nawiewanego powietrza.

Dla zapewnienia ciągłości pracy systemu (szczególnie istotne w ekstremalnych warunkach letnich i zimowych), urządzenie wykorzystuje 2-stopniowy regulator ilości powietrza i nagrzewnicę podgrzewającą wstępnie powietrze nawiewane. Cały układ jest prosty w montażu i może współpracować z systemem okapu kuchennego, pod warunkiem przefiltrowaniu powietrza usuwanego przez okap.

System Samsung ERV (Energy Recovery Ventilator) wykorzystuje metodę wentylacji typu cross flow zapewniającą efektywny nawiew powietrza i oszczędność energii. Co więcej, system ERV zaadaptował całkowitą wymianę ciepła (ciepło odczuwalne + ciepło utajone) w postaci centrali rekuperacyjnej, wspomagającej podtrzymywanie temperatury i wilgotności we wnętrzu oraz minimalizującej straty ciepła powstające w wyniku wentylacji.

Zarówno latem, jak i zimą, praktycznie przez cały rok, niezwykle pomocny i pożyteczny okazuje się być rekuperator Samsung. Jest to wymiennik ciepła, (typ diamentowy) który zapewnia wymianę powietrza w budynku, co niezwykle pozytywne wpływa zdrowie i samopoczucie człowieka, szczególnie oddziałując na jego układ oddechowy. Dzięki tego typu urządzeniom istnieje możliwość zaoszczędzenia do dziewięćdziesięciu procent ciepła. Rekuperator taki posiada wysoką wydajność przepływu. Ponadto zapewnia niski pobór mocy dzięki zastosowaniu silników EC. Ponadto model posiada system sterowania automatycznego w standardzie, podobnie jako pilot zdalnego sterowania, który obsługuje kilka języków.

Charakterystyka produktu:

  • Urządzenie podwieszane 
  • Zoptymalizowany przepływ powietrza
  • Automatyczny system odświeżania
  • Inteligentny system sterowania
  • Niski poziom hałasu
  • Łatwy serwis
  • Elastyczność projektowania instalacji
  • Wąska konstrukcja i łatwy montaż
  • Wysoka wydajność

Automatyczny by-pass.

W trybie pracy Auto, w zależności od różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz, centralka automatycznie steruje obejściem wymiennika (by-pass). Jeżeli różnica temperatur jest mniejsza niż 5 st.C, urządzenie otwiera by-pass, zapewniając jedynie wymianę powietrza bez odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym. Takie rozwiązanie zapobiega zjawisku niepożądanego podgrzewania powietrza, nawiewanego do pomieszczenia w okresach przejściowych (wiosna, jesień), gdy np. w pomieszczeniu panuje temperatura 25 st.C (zyski ciepła), a na zewnątrz temperatura wynosi 20 st.C.

Współpraca z GWC.

Centralki wentylacyjne ERV pracują bez dodatkowej nagrzewnicy powietrza aż do temperatury zewnętrznej -15 st.C. Po połączeniu z odpowiednio dobranym gruntowym wymiennikiem ciepła, zapewniają całoroczną pracę, zużywając minimalne ilości energii elektrycznej.

Filtry klasy F8.

Centralki wentylacyjne ERV firm Samsung są wyposażone standardowo w wysoce wydajne filtry klasy F8 (EU8), wg PN-EN 779, gwarantujące dokładną filtrację powietrza nawiewanego do pomieszczeń, podczas gdy filtry oferowane standardowo w centralach innych producentów to najczęściej filtry klasy G3 i G4.

Stosowany typ rekuperatora uzależniony jest od wymaganej wydajności (krotności wymian powietrza w ciągu godziny). Zgodnie z powyższym niezbędna jest znajomość specyfiki wnętrza. W praktyce – urządzenia typu RHF025EE, stosuje się do wentylacji kilku pomieszczeń lub całych domów. Są one podłączane do instalacji wentylacyjnej, ukrytej na strychu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Do połączenia z króćcami wylotowymi urządzenia można zastosować sztywne lub elastyczne przewody wentylacyjne Æ100. Urządzenia typu RHF025EE, RHF035EE przeznaczone są do wentylacji miejscowej. Oznacza to, że powietrze dostarczane jest bezpośrednio do pomieszczenia i wywiewane z niego przez ścianę zewnętrzną budynku.

Dla domku o pow. Około 150 m2 polecić można urządzenie typu RHF025EE, RHF035EE.

Przy normalnej eksploatacji urządzenia zapewnia ono odpowiednią wymianę w całym domu (0.5 – 1 wymiany/godz.).

Sterowanie wydatku powietrza realizowane jest za pośrednictwem regulatora, który optymalizuje pracę wentylatorów (np. podczas pracy nocnej). Stosuje się dwu lub sześciostopniowe regulatory prędkości. Alternatywę stanowi instalacja czujnika wilgotności.

Warto przeanalizować rozważaną kwestię – najlepiej na etapie projektu pozwalającym uniknąć późniejszych modernizacji i zmian konstrukcyjnych To, co otrzymujemy w zamian to ZDROWIE I UCZUCIE ŚWIEŻOŚCI, którego będziemy doznawać sami oraz ,które pozwoli zwrócić uwagę przekraczających nasze progi gości.

Aby dopasować model urządzenia do pomieszczenia, należy w obliczeniach uwzględnić typ pomieszczenia i wymaganą dla niego krotność wymian powietrza które należy wymienić w ciągu godziny, pomoże Nam w tym ta tabela:

Rodzaj pomieszczenia Krotność wymiany powietrza zalecana względami higienicznymi (Wymian / h)
Akumulatornia 4 – 10
Audytorium, sala wykładowa 6 – 10
Bank 2 – 3
Bar 10 – 15
Biblioteka 3 – 5   
Dom towarowy 3 – 6
Farbiarnia 5 – 15
Garaż 4 – 6
Jadalnia 6 – 8
Jadłodajnia 6 – 8
Kino, Teatr 4 – 6
Klasa szkolna 3 – 5
Kuchnia 10 – 30
Laboratorium fizyczne 5 – 15
Lakiernia 10 – 30
Łazienka, umywalnia 4 – 6
Łazienki z natryskami 20 – 30
Magazyn towarowy 4 – 6
Malarnia z malowaniem natryskowym 20 – 50
Palarnia 10 – 15
Platerownia 8 – 10
Pływalnia kryta 3 – 4
Pokój hotelowy 4 – 10
Pomieszczenie biurowe 3 – 8
Pomieszczenie gospodarcze 1 – 2
Pomieszczenie handlowe 4 – 8
Pralnia 10 – 15
Prasowalnia 8 – 10
Przebieralnie przy pływalniach 6 – 8
Restauracja 8 – 12
Sala operacyjna 15 – 20
Sala posiedzeń 6 – 8
Sala konferencyjna 5 – 10
Skarbiec 3 – 6
Sklep 6 – 8
Sala sprzedaży 4 – 8
Szatnia, garderoba 3 – 6
Szatnia w pływalniach 6 – 8
Ustęp publiczny (mieszkanie, biuro, zakład pracy) 4 – 5, 5 – 8, 8 – 10, 10 – 15
Warsztat mechaniczny 3 – 6

Dla warsztatu mechanicznego o powierzchni 100m2, o wysokości 3m, czyli 100m2 * 3m = 300m3 i o krotności wymian powietrza dla warsztatu mechanicznego minimum 3x sumujemy: 300m3 * 3 = 900 m3/h, a więc potrzebujemy urządzenia o wydajności wymiany powietrza około 900m3/h, a więc odpowiednim modelem w tym przypadku będzie RHF100EE.