Zgłoszenie uruchomienia pompy ciepła EHS


- pole wymagane
Dane zamontowanej pompy ciepła EHS
Model Numer seryjny
Jednostka zewnętrzna
INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU GRZEWCZEGO
Instalacja została napełniona mieszanką glikolową   Pole obowiązkowe
Instalacja została odpowietrzona   Pole obowiązkowe
Filtr zainstalowany na powrocie przed wymiennikiem płytowym pompy ciepła   Pole obowiązkowe
Zawór bezpieczeństwa (na zasilaniu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego)   Pole obowiązkowe
OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO