Zgłoszenie uruchomienia pompy ciepła EHS


- pole wymagane
Symbole zainstalowanych jednostek Numery seryjne
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
Sterownik
KONTROLA UKŁADU PRZED URUCHOMIENIEM
ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Pompa ciepła EHS musi być zasilona elektrycznie minimum 3h przed uruchomieniem!
W przeciwnym wypadku uruchomienie nie zostanie wykonane, a kosztami uruchomienia zostanie obciążony zgłaszający.

Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna
L1 - N 1 FAZA Pole obowiązkowe
L2 - N (dotyczy zasilania 3 fazowego) Opcjonalne
L3 - N (dotyczy zasilania 3 fazowego) Opcjonalne
L1 - L2 (międzyfazowe) Opcjonalne
L1 - L3 (międzyfazowe) Opcjonalne
L2 - L3 (międzyfazowe) Opcjonalne
Przekrój przewodu zasilającego Pole obowiązkowe
Zabezpieczenie nadprądowe Pole obowiązkowe
Zabezpieczenie różnicowo prądowe Pole obowiązkowe
Układ chłodniczy (nie dotyczy monobloków)
Sprawdzono szczelność instalacji chłodniczej   Pole obowiązkowe
Wykonano próżnię instalacji chłodniczej   Pole obowiązkowe
Długość instalacji chłodniczej Pole obowiązkowe
Różnica wysokości pomiędzy jednostkami Pole obowiązkowe
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego Pole obowiązkowe
Całkowita ilość czynnika chłodniczego Pole obowiązkowe
System grzewczy
Podłogowy   Pole obowiązkowe
Grzejnikowy   Pole obowiązkowe
Mieszany   Pole obowiązkowe
Inny   Pole obowiązkowe
Objętość zładu instalacji grzewczej do bufora/sprzęgła/rozdzielacza włącznie Pole obowiązkowe
Szacunkowa całkowita objętość zładu instalacji grzewczej Pole obowiązkowe
Objętość zastosowanego zbiornika CWU** Pole obowiązkowe
Powierzchnia wężownicy zbiornika CWU** Pole obowiązkowe
Instalacja flow sensora zgodnie z DTR*   Pole obowiązkowe
Instalacja została wypłukana   Pole obowiązkowe
Instalacja została napełniona (wodą/mieszanką glikol)   Pole obowiązkowe
Instalacja została odpowietrzona   Pole obowiązkowe
Typ zaworu trójdrogowego** Pole obowiązkowe
Typ zaworu mieszającego Pole obowiązkowe
Filtr siatkowy zainstalowany*   Pole obowiązkowe
Dodatkowe zabezpieczenie oprócz filtra siatkowego Pole obowiązkowe
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe* Pole obowiązkowe
Stężenie mieszanki glikolowej Pole obowiązkowe

* tylko monobloki
** nie dotyczy climatehubPreferowany APS

Wypełniony i przesłany formularz jest niezbędny, aby Autoryzowany Partner Serwisowy (APS) wykonał jedno bezpłatne i skuteczne uruchomienie pompy ciepła EHS.
Nie wykonanie uruchomienia podczas pierwszego przyjazdu APS będzie skutkować obciążeniem firmy instalacyjnej przed kolejnymi wizytami uruchomieniowymi.