Polityka prywatności

Zgodnie za art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: DOM SERWIS PHU Mirosław Kalinin z siedzibą w Jedlińsk , ul. Kępiny 12 D, NIP 796-101-63-07 samsung@domserwis.pl

Inspektorem ochrony danych jest właściciel firmy DOM SERWIS PHU Mirosław Kalinin dostępny pod adresem iod@domserwis.pl

DOM SERWIS PHU Mirosław Kalinin będzie przetwarzać Państwa dane:

 • w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie strony, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
 • w celu relizacji sprzedaży części zamiennych klimatyzatorów marki Samsung,
 • w celu relizacji obowiązków prawnych,
 • w prawnie uzasadnionym interesie zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami,
 • W ramach prowadzonej działalności przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane teleadresowe,
 • dane potrzebne do wystawienia faktury VAT lub paragonu,
 • Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • usługodawcom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe w celu dostawy zamówienia,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe i informatyczne,
 • Okres przechowywania danych:

 • DOM SERWIS PHU Mirosław Kalinin będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu firmy DOM SERWIS PHU Mirosław Kalinin,
 • okres na jaki została udzielona zgoda,
 • Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ,
 • Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez DOM SERWIS PHU Mirosław Kalinin mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może być zawarta.

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 - 2019 dla DOM SERWIS
  Licznik: 5747