Stosowany typ rekuperatora uzależniony jest od wymaganej wydajności (krotności wymian powietrza w ciągu godziny). Zgodnie z powyższym niezbędna jest znajomość specyfiki wnętrza. W praktyce - urządzenia typu RHF025EE, stosuje się do wentylacji kilku pomieszczeń lub całych domów. Są one podłączane do instalacji wentylacyjnej, ukrytej na strychu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Do połączenia z króćcami wylotowymi urządzenia można zastosować sztywne lub elastyczne przewody wentylacyjne Æ100. Urządzenia typu RHF025EE, RHF035EE przeznaczone są do wentylacji miejscowej. Oznacza to, że powietrze dostarczane jest bezpośrednio do pomieszczenia i wywiewane z niego przez ścianę zewnętrzną budynku.

Dla domku o pow. Około 150 m2 polecić można urządzenie typu RHF025EE, RHF035EE.

Przy normalnej eksploatacji urządzenia zapewnia ono odpowiednią wymianę w całym domu (0.5 – 1 wymiany/godz.).

Sterowanie wydatku powietrza realizowane jest za pośrednictwem regulatora, który optymalizuje pracę wentylatorów (np. podczas pracy nocnej). Stosuje się dwu lub sześciostopniowe regulatory prędkości. Alternatywę stanowi instalacja czujnika wilgotności.

Warto przeanalizować rozważaną kwestię – najlepiej na etapie projektu pozwalającym uniknąć późniejszych modernizacji i zmian konstrukcyjnych To, co otrzymujemy w zamian to ZDROWIE I UCZUCIE ŚWIEŻOŚCI, którego będziemy doznawać sami oraz ,które pozwoli zwrócić uwagę przekraczających nasze progi gości.


Aby dopasować model urządzenia do pomieszczenia, należy w obliczeniach uwzględnić typ pomieszczenia i wymaganą dla niego krotnośc wymian powietrza które należy wymienić w ciągu godziny, pomoże Nam w tym ta tabela:

Rodzaj pomieszczenia

Krotność wymiany powietrza zalecana względami higienicznymi (Wymian / h)

Akumulatornia

4 – 10

Audytorium, sala wykładowa

6 – 10

Bank

2 – 3

Bar

10 – 15

Biblioteka

3 – 5   

Dom towarowy

3 – 6

Farbiarnia

5 – 15

Garaż

4 – 6

Jadalnia

6 – 8

Jadłodajnia

6 – 8

Kino, Teatr

4 – 6

Klasa szkolna

3 – 5

Kuchnia

10 – 30

Laboratorium fizyczne

5 – 15

Lakiernia

10 – 30

łazienka, umywalnia

4 – 6

łazienki z natryskami

20 – 30

Magazyn towarowy

4 – 6

Malarnia z malowaniem natryskowym

20 – 50

Palarnia

10 – 15

Platerownia

8 – 10

Pływalnia kryta

3 – 4

Pokój hotelowy

4 – 10

Pomieszczenie biurowe

3 – 8

Pomieszczenie gospodarcze

1 – 2

Pomieszczenie handlowe

4 – 8

Pralnia

10 – 15

Prasowalnia

8 – 10

Przebieralnie przy pływalniach

6 – 8

Restauracja

8 – 12

Sala operacyjna

15 – 20

Sala posiedzeń

6 – 8

Sala konferencyjna

5 – 10

Skarbiec

3 – 6

Sklep

6 – 8

Sala sprzedaży

4 – 8

Szatnia, garderoba

3 – 6

Szatnia w pływalniach

6 – 8

Ustęp publiczny (mieszkanie, biuro, zakład pracy)

4 – 5, 5 – 8, 8 – 10, 10 – 15

Warsztat mechaniczny

3 - 6

Przykład:

Dla warsztatu mechanicznego o powierzchni 100m2, o wysokości 3m, czyli 100m2 * 3m = 300m3 i o krotności wymian powietrza dla warsztatu mechanicznego minimum 3x sumujemy: 300m3 * 3 = 900 m3/h, a więc potrzebujemy urządzenia o wydajności wymiany powietrza około 900m3/h, a więc odpowiednim modelem w tym przypadku będzie RHF100EE.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 - 2019 dla DOM SERWIS
Licznik: 1675